loading...

مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 1009 دوشنبه 08 ارديبهشت 1399 : 23:33 نظرات ()

 مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب ریخته شده جمع شدنی نیست.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 1593 یکشنبه 20 بهمن 1398 : 0:12 نظرات ()

 مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آدم ترسو هزار بار می میرد.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 947 پنجشنبه 17 بهمن 1398 : 23:8 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83

موضوع ضرب المثل : چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

پایه : یازدهم

صفحه : 83

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 2863 جمعه 11 بهمن 1398 : 18:38 نظرات ()

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101

موضوع انشا : سفرنامه + موضوع

پایه : یازدهم

صفحه : 101

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 12592 یکشنبه 19 آبان 1398 : 21:26 نظرات ()

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122

موضوع حکایت : یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت

پایه : دوازدهم

صفحه : 122 و 151

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 1706 پنجشنبه 16 آبان 1398 : 14:6 نظرات ()

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38

موضوع : صبح سرد و برفی زمستان

پایه : دوازدهم

صفحه : 39

 

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 28606 چهارشنبه 15 آبان 1398 : 13:49 نظرات ()

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41

موضوع شعر: عشق شوری در نهاد ما نهاد  --- جان ما در بوته سودا نهاد

پایه: دوازدهم

صفحه: 41 و 51

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 17504 جمعه 10 آبان 1398 : 16:7 نظرات ()

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 و 71

موضوع: اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد

پایه: دوازدهم

صفحه: 57 و 71

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 9969 پنجشنبه 09 آبان 1398 : 13:55 نظرات ()

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 و 95

موضوع: نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید

پایه: دوازدهم

صفحه: 73 و 95

مفهوم و ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 21137 چهارشنبه 08 آبان 1398 : 13:57 نظرات ()

دریافت خود را از شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار بنویسید صفحه 76 و 98

موضوع: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار   --  ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

پایه: دوازدهم

صفحه: 76 و 98

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 12114 سه شنبه 07 آبان 1398 : 12:43 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93

موضوع: عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 7251 یکشنبه 05 آبان 1398 : 21:36 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93

موضوع: عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

بازنویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 5665 شنبه 04 آبان 1398 : 21:21 نظرات ()

ساده نویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108

موضوع:سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت

پایه: دوازدهم

صفحه:108

گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند صفحه 83 پایه دهم

TheAmix بازدید : 983 پنجشنبه 18 مهر 1398 : 19:21 نظرات ()

ساده نویسی ضرب المثل درباره هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند.

موضوع:هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند

پایه:دهم

صفحه:83

جمله زمستان گذشت و بهار آمد را به نثر ادبی تبدیل کنید صفحه 32 فارسی پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 10399 پنجشنبه 11 مهر 1398 : 23:10 نظرات ()

موضوع:زمستان گذشت و بهار آمد تبدیل به نثر ادبی کنید

پایه دوازدهم

صفحه 32

انشا درباره صحنه ورود یک موش به خانه مهارت های نوشتاری پایه هشتم

TheAmix بازدید : 1467 یکشنبه 22 مهر 1397 : 21:21 نظرات ()

تصور ذهنی انشا پایه هشتم

موضوع: صحنه ورود یک موش به خانه

بازنویسی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 5045 سه شنبه 17 مهر 1397 : 20:45 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از کوزه همان برون تراود که در اوست

بازنویسی و شعر گردانی ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 39230 یکشنبه 15 مهر 1397 : 21:28 نظرات ()

بازنویسی شعر پایه یازدهم

موضوع: ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی

بازنویسی ضرب المثل از دل برود هرآنکه از دیده برفت پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 48141 شنبه 14 مهر 1397 : 22:20 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از دل برود هرآنکه از دیده برفت

بازنویسی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 29965 جمعه 13 مهر 1397 : 21:18 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

انشا و بازنویسی ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 2584 پنجشنبه 12 مهر 1397 : 22:0 نظرات ()

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: فیلش یاد هندوستان کرد

انشا و بازنویسی ضرب المثل آدمی نان خورد از دولت یاد پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 947 پنجشنبه 12 مهر 1397 : 20:2 نظرات ()

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: آدمی نان خورد از دولت یاد

بازنویسی ضرب المثل از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 13229 دوشنبه 09 مهر 1397 : 21:10 نظرات ()

بازنویسی انشا پایه یازدهم

موضوع: از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند

موضوعی را انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن متنی را بنویسید پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 9879 دوشنبه 09 مهر 1397 : 20:36 نظرات ()

انشا مراحل نوشتن پایه یازدهم

موضوع: فناوری و تکنولوژی

انشا و تمرین درباره یکی از خاطرات زندگی خود صفحه 24 نگارش پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 13249 یکشنبه 08 مهر 1397 : 20:17 نظرات ()

تمرین انشا پایه دوازدهم

موضوع: درباره یکی از خاطرات زندگی خود

بازنویسی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد پایه هفتم

TheAmix بازدید : 22645 شنبه 31 شهريور 1397 : 20:34 نظرات ()

 بازافرینی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد

کتاب مهارت های نوشتاری  پایه هفتم  بار کج به منزل نمی رسد

انشا تصویر نویسی درباره روستا و طبیعت صفحه 23 پایه هفتم

TheAmix بازدید : 18963 جمعه 30 شهريور 1397 : 22:47 نظرات ()

 

 

 

انشا تصویر نویسی درباره روستا و طبیعت صفحه 23 پایه هفتم

 

مقدمه : اکثر مردم روستاهای ایران با کار کردن روی زمین های کشاورزی کسب درآمد می کنند . در روستا زن و مرد در کار کشاورزی به همدیگر کمک می کنند .

انشا درباره حیاط مدرسه صفحه 20 کتاب نگارش پایه هفتم

TheAmix بازدید : 1595 سه شنبه 27 شهريور 1397 : 21:24 نظرات ()

انشا درباره حیاط مدرسه صفحه 20

موضوع: حیاط مدرسه

پایه: هفتم

صفحه: 20

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 37
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 9
 • آی پی امروز : 177
 • آی پی دیروز : 774
 • بازدید امروز : 510
 • باردید دیروز : 2,361
 • گوگل امروز : 162
 • گوگل دیروز : 874
 • بازدید هفته : 10,558
 • بازدید ماه : 35,497
 • بازدید سال : 35,497
 • بازدید کلی : 1,058,910