مدرسه شما

مفهوم و  ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

دریافت خود را از شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار بنویسید صفحه 76 و 98

موضوع: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار   --  ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

پایه: دوازدهم

صفحه: 76 و 98

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,