مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل از دل برود هرآنکه از دیده برفت پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از دل برود هرآنکه از دیده برفت

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,