مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و بازنویسی ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: فیلش یاد هندوستان کرد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,