مدرسه شما

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 پایه دوازدهم

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 و 95

موضوع: نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید

پایه: دوازدهم

صفحه: 73 و 95

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , ,

مفهوم و  ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

دریافت خود را از شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار بنویسید صفحه 76 و 98

موضوع: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار   --  ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

پایه: دوازدهم

صفحه: 76 و 98

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93

موضوع: عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93

موضوع: عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108 پایه دوازدهم

ساده نویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108

موضوع:سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت

پایه: دوازدهم

صفحه:108

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند صفحه 83 پایه دهم

ساده نویسی ضرب المثل درباره هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند.

موضوع:هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند

پایه:دهم

صفحه:83

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جمله زمستان گذشت و بهار آمد را به نثر ادبی تبدیل کنید صفحه 32 فارسی پایه دوازدهم

موضوع:زمستان گذشت و بهار آمد تبدیل به نثر ادبی کنید

پایه دوازدهم

صفحه 32

انشا درباره صحنه ورود یک موش به خانه مهارت های نوشتاری پایه هشتم

تصور ذهنی انشا پایه هشتم

موضوع: صحنه ورود یک موش به خانه

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا درباره پاییز کتاب مهارت های نوشتاری پایه هفتم صفحه 20

انشا مهارت های نوشتاری پایه هفتم

موضوع: پاییز