مدرسه شما

انشا درباره ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است صفحه 122 پایه دهم

گسترش ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

بازنویسی ضرب المثل : شاهنامه آخرش خوش است

صفحه : 122

پایه : دهم

گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند صفحه 83 پایه دهم

ساده نویسی ضرب المثل درباره هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند.

موضوع:هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند

پایه:دهم

صفحه:83

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,