مدرسه شما

گسترش ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید صفحه 32 پایه یازدهم

ضرب المثل نویسی یکی از محبوب ترین ایده ها برای نویسندگان ذهنی است

که در ایران محبوبیت زیادی دارد و از آن استقبال می شود

-----

موضوع ضرب المثل:

به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

-----

این ضرب المثل در صفحه 32 قرار دارد

متن گسترش داده شده:

در یکی از روزی و روزها در ده مرد جوانی آمده بود که همه ی مردم روستا از اخلاق زشت و بد او کلافه شده بودند و همه با آن دعوا میکردند و دختران حق بیرون آمدن از خانه هایشان را نداشتند در این زمین گرد، در یک خانه ی روستایی کنار جنگل خانواده ایی زندگی می کردند که به علت فقر خانه ی آن ها پر از درز و سوراخ بود؛ اهالی خانه هر لحظه ترس آن را داشتند که مبادا از آن سوراخ ها ماری، موشی یا چیز دیگری وارد شود و آن ها  را از همان کلبه ی فقیرانه ی خود نیز بازدارد. از آن­جایی که ما آدم ها از هر چه که بترسیم همان بر سرمان می آید، در یکی از روزها ماری خوش خط و خال وارد خانه آن ها شد و در یکی از سوراخ های دیوار رفت. اهالی خانه بسیار ترسیدند و هر کدام به فکر چاره ایی برای بیرون کردن مار افتادند؛ یکی تکه چوبی برداشت و به درون سوراخ برد تا مار را از آن بترساند و  مار را بیرون بکشد، دیگری گیاه پونه آورد و در سوراخ انداخت که شاید مار که از پونه بدش می آید بیرون بیاید و دیگری سنگی برداشت و درون سوراخ انداخت اما هر چه کردند فایده ایی نداشت! خسته و مغموم گوشه ایی نشستند و دوباره به فکر چاره ایی افتادند. اما هر چه فکر کردند به هیچ راه حلی نرسیدند، بعد از گذشت ساعتی به صورت باورنکردنی مار از سوراخ بیرون آمد و از خانه رفت. آن ها بسیار مبهوت شده بودند که چطور هر کاری کردند مار بیرون نرفت اما زمانی که هیچ کاری برای بیرون کردنش انجام ندادن خودش از آن جا رفت.از آن روز در بین مردم ماند و زبانزد شد که به زبان خودش مار از سوراخ بیرون می آید و الان بین ما نیز هم اینگونه ضرب المثل ها رایج است و ما استفاده می کنیم.

نتیجه: معنی کلی این ضرب المثل بر خوب حرف زدن با طرف مقابل برای حل کردن مشکل است

-----

ساده نویسی ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید پایه یازدهم

همچنین بخوانید...!

بازنویسی حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 پایه یازدهم

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها