مدرسه شما

مفهوم و  ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

معنی شعر یا به طور خودمانی ترجمه شعر ها قرار است مفهوم ترجمه صفحه 76 و 98 کتاب فارسی پایه دوازدهم

این شعر برای حافظ شیرازی می باشد

سعی کنید به شعر دقت کنید و ترجمه را خط به خط با دقت بنویسید

<-------------------------------------------------------->

شعر زیر را بخوانید و دریافت و مفهوم خود را از آن بنویسید

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار    -        ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

نکته ای روح فزا از دهن یار بگو      -      نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار

تا معطر کنم از لطف نسيم تو مشام   -         شمهای از نفحات نفس یار بيار

حافظ شیرازی

<-------------------------------------------------------->

معانی کلمات:

نکته: لطیفه

نکهت: بوی عطر

نفحات: بوی خوش

شمه یی: مقدارکمی

<-------------------------------------------------------->

 مفهوم شعر:

هر نسیمی که می وزد بوی او را به مشامت می رساند بوی تن او را خنده های او را حال خوش او را همین را برای عاشق بس عاشقی کردن آسان است  عاشق ماندن دشوار
باید خیلی چیزها را به جان خرید و دم نزد  فراق دلتنگی تنهایی ملامت آری اینها را تنها مبتلای عشق می داند با بوی خوش یار عاشق ماندن عاشقی کردن راستین است.

ای باد صبا از طرف خداوند برای من نامه ای بیاور تا روح من از این زندان و قفسی که در آن هستم به سوی خداوند پر بگیرم. من همیشه در سعی و تلاش برای رسیدن به معشوق هستم تا در خدمت او باشم و روحم را در اختیار او بگذارم.

 بوی خوشی از طرف باد صبا از عالم اسرار می یاید و آنچنان خوش بو است که گویی میخواهد روح را از جسم جدا کند و آن را به سوی جایگاه ابدی و پیش معشوق واقعی ببرد و چه چیزی میتواند بهتر از دیدار انسان با معشوق واقعی و همیشگی خود باشد.


<-------------------------------------------------------->

همچنین بخوانید...!

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها