مدرسه شما

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

شعرگردانی عشق شوری در نهاد ما نهاد بسیار شعر پر معنا و عاطفی و زیباییست

سعی در رساندن مفهوم عشق به خوانندگان شعر میکند ولی در معانی بسیار باید دقت کرد

میتوانید با در نظر گرفتن تمامی معانی این شعر را خودتان برای خودتان معنی کنید

<-------------------------------------------------------->

شعر زیر را بخوانید و دریافت و مفهوم خود را از آن بنویسید

عشق شوری در نهاد ما نهاد   -   جان ما در بوته سودا نهاد

گفت و گویی در زبان ما فکند   -   جست و جویی در درون ما نهاد

دم به دم در هر لباسی رخ نمود   -   لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد

فخر الدین عراقی

<-------------------------------------------------------->

معانی کلمات:

رخ: صورت

سودا: برسرزدن

فکند: انداخت

شوری: غلغله-سروصدا

<-------------------------------------------------------->

مفهوم کلی:

هدف کلی از عاشق را در این شعر به کلی نمایش داده شده است.به راستی در زندگی باید عاشق بود تا معنای زندگی را فهمید. عشق باعث میشود که سخنان گهربار و پرمعنی بگوییم و همین عشق است که ما را به سوی هدف و معشوق تشویق میکند. عشق در همه جا هست و در تمام موجودات جهان از انسان گرفته تا حیوانات وجود دارد.عشق نماد زیبایی و تجلی است. عشق زیباست و عاشق بدنبال معشوقش.

<-------------------------------------------------------->

همچنین بخوانید...!

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 پایه دوازدهم

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها