مدرسه شما

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

گسترش دادن یک ضرب المثل یا همان بازنویسی بسیار کار آسانی است ولی باید دقت بسیاری باید در نوشتن بکنید

نویسنده یک ضرب المثل همه زوایای آن را در نظر گرفته و آن را نوشته است

پس سعی کنید یک ضرب المثل را به طور کلی و تمیز بررسی کنید بعد آن را بروی کاغذ بیاورید


<-------------------------------------------------------->

ضرب المثل انتخابی: عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

این ضرب المثل در صفحه 93 کتاب فارسی 3 واقع شده است

متن گسترده نویسی یا بازنویسی شده:

عالم شدن این ذهنیت را در انسان به وجود خواهد آورد که هر چه بیشتر پیش رود و به اطلاعات و علم خود بیافزاید همچون تشنه ایی خواهد بود که هر چه از آب بنوشد، سیر نخواهد شد بلکه تشنه تر و عطشش بیشتر می شود. اما اینگونه افراد هر چه بیشتر از دنیا و پیرامون خود درک بهتری پیدا کنند در می یابند که فراگیری علم بسیار آسان تر است از رعایت  آداب و آدمیت.

عالم شدن به معنای آدم بودن نیست! بلکه معدود افرادی را در پیرامون خود دیده ایم که بسیار از نظر علم و سواد بالا مقام هستند یا به درجات بالای فرهنگی و علمی دست یافته اند اما یک آدم شریف و ارجمند نیست.

او در آن نقطه از زندگی در می یابد که عالم شدن بسیار آسان تر از یک آدم کامل بودن است. با این اصطلاح که هیچ انسانی کامل نیست خود را قانع خواهیم کرد اما به نظر من عالم بودن آن موقع ارزشمند خواهد بود که انسان برای آدم بودن خود تلاش کند.

 

همان آدابی که آدم معمولی باید رعایت کند اما از آن دریغ می کند. مثل خوش رفتاری کردن، راستگویی، مهر و محبت، حق دیگران را نخوردن و یاری و کمک رساندن به دیگران و غیبت و دورویی نکردن اینها کارهایی است که گاهی خود ما هم اصولش را رعایت نمی کنیم اما توقع رعایت آن را از جانب دیگران داریم.

چاینجا متوجه خواهیم شد درس خواندن و روزی به عالم تبدیل شدن بسیار آسان تر است از رعایت قوانین ساده ی آدمی! اگر همه ی انسان های روی زمین به این نقطه از زندگی می رسیدند، برای آدم بودن تلاش می کردند حتی برای یک روز آن را تمرین می کردند خود می دیدند که دنیا چقدر قشنگ تر می شد به جای آنکه در سرزمینی زندگی کنند که به جای آدمیت، جهان پر شده است از عالم هایی که بویی از آدمیت نبرده اند.

 

<-------------------------------------------------------->

همچنین بخوانید...!

بازنویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108 پایه دوازدهم

 

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها