مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

ضرب المثل نویسی به تنهایی باعث ایجاد یک متن جالب می شود

سعی کنید در مثل نویسی تلاش بر ساختن یک متن پاک بکنید

هدف و موضوع اصلی ضرب المثل و مفهوم آن نشان دادن راه زندگی است

<-------------------------------------------------------->

موضوع ضرب المثل:

 آب ریخته شده جمع شدنی نیست

 

<-------------------------------------------------------->

این ضرب المثل در صفحه 83 واقع شده است.

متن باز نویسی شده ضرب المثل:

در یکی از روستاهای قدیمی که زندگی میکردند آنها مرد خانواده روزها به شهر می رفت تا لقمه نانی فراهم آورد و سر سفره ی خانواده ببرد. در یکی از روزهای گرم تابستانی که گویی خورشید از آسمان به زمین آمده بود کودک خانواده از گرسنگی و تشنگی زیاد بی تابی و گریه می کرد، در حالی که در خانه نه غذایی بود و نه بیشتر از یک کاسه آب در کوزه. مادر که دیگر طاقت اشک و ناله ی فرزند را نداشت همان چند جرعه آب را در کاسه ریخت تا به فرزندش بدهد اما فرزندش از سر بی تابی دستش به کاسه ی آب خورد و هر چه که در کاسه بود به زمین ریخت. مادر بسیار شوکه شد و با دستان خود تلاش کرد که آب ریخته شده را جمع کند، اما زهی خیال باطل. آب ریخته که دیگر جمع شدنی نیست.غالبا هنگامی که رازی فاش سود، ابرویی برود و. . دیگر نمیتوان ان را دوباره به حالت اولیه باز گرداند و چون ابی است که اگر بر زمین جاری شود نمی توان ان را جمع کرد. روزی مردی فشّاشی که همه عمرش را به فاش کردن راز دیگران پرداخته بود، سرانجام مردم تصمیم گرفتند وی را از اشتباهش اگاه کنند، پس بزرگ شهر پیش وی رفت و باوی صحبت کرد، سپس کوزه ای را انداخت و شکست، اب کوزه در زمین پخش شد، بزرگ شهر گفت اگر ابش را جمع کنی پاداش داری، مرد اندکی اندیشید و گفت چگونه میتوان کاری که تو با بی عقلی انجام دادی دوباره ایم اب را جمع کرد بزرگ شهر گفت:کاری که تو با بی عقلی راز های مردم را پخش میکنی چون این اب هست که نمی توان ان را جمع کرد. مرد از اشتباهش اگاه گشته و حکایتش ضرب المثل ما شد یعنی آب ریخته شده جمع شدنی نیست

<-------------------------------------------------------->

مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست


همچنین بخوانید...!

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها